Podpisanie porozumienia między Uniwersytetem Śląskim a Polską Agencją Przedsiębiorczości