Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Vulnerabilities”