VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Arthropod”