POŚWIĘCENIE PLACU BUDOWY GMACHU WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO