Otwarte seminarium pt. ,,Zamówienia i koncesje »In House« po 1 stycznia 2017 roku’’