II konferencja pt. „Outsourcing w jednostkach publicznych – odpowiedzialność zarządzających – stare i nowe problemy”