Konferencja naukowa pt. „Sokrates na rynku pracy. Horyzonty przedsiębiorczości akademickiej”