Prof. Ryszard Koziołek laureatem nagrody im. Kazimierza Wyki