Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki w Katowicach