Studenci międzynarodowych studiów polskich uczestnikami Kongresu Polskiej Ligi Ukraińskich Studentów