Spotkanie nt. „Skłamany Sienkiewicz? Debata o polskiej tożsamości”