Wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom oraz nagrody w plebiscycie „Absolwent z Pasją”