Profesor Jan Węglarz doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego