Konferencja pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”