Walne zgromadzenie wspólników ARP Games sp. z o.o.