XLV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki