Inauguracja roku szkolnego III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach