Trójstronne spotkanie konferencji rektorów z Polski (KRASP), Francji (CPU oraz CDEFI) i Niemiec (HRK)