Dzień informacyjny z obszaru nanotechnologii, zaawansowanych materiałów i biotechnologii