Przedstawiciele Northeastern University z wizytą na Uniwersytecie Śląskim