Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kapitał społeczny i kulturowy polsko-czeskiego pogranicza na Śląsku Cieszyńskim…”