Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego