Klasa Uniwersytetu Śląskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świętochłowicach