Spotkanie informacyjne nt. wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw