JM Rektor UŚ uczestnikiem spotkania wigilijnego u ministra nauki i szkolnictwa wyższego