Delegacja Wydziału Prawa i Administracji UŚ z wizytą w Chinach