Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”