Konferencja „Praktyczne aspekty prowadzenia portfela projektów realizowanych w ramach programów dofinansowanych z funduszy unijnych na lata 2014–2020”