Debata pt. „Czy odwrót od państwa prawa? Demokracja, rządy prawa, wola większości…”