JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś członkiem Conseil d’Influence