Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom I edycji programu MBA