Uroczystości rozdania stypendystom dyplomów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016