Prorektor prof. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem Akademii Barbórkowej w Głównym Instytucie Górnictwa