II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Pytania o Inność...”