Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016