Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Nauk Społecznych