Briefing prasowy poprzedzający seminarium eksperckie pt. „Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówień publicznych”