Podpisanie porozumienia w sprawie organizacji III Śląskiego Kongresu Oświaty