„F(oto)historia” w ramach projektu „Wyższy Poziom”