Wspólne obrady prezydium KRASP i KRUP z udziałem członków prezydium PAN