I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Teraźniejszość i przyszłość psychometrii”