Briefing dot. poparcia dla wprowadzenia ustawowego zakazu obecności dzieci podczas polowań