Spotkanie Komitetu sterującego ds. Polityki Edukacji w Mieście Katowice