Konferencja pt. „Najnowsze zmiany legislacyjne, szczególnie w k.p.k. i k.p.c.”