„Fundusze unijne dla Ciebie” - spotkanie informacyjne