Prezentacja dotycząca rzymskiej myśli filozoficznej na podstawie wybranych sentencji Cycerona