„Naukowe podstawy monitoringu bioróżnorodności”. Wykład dr. Piotra Nowickiego