Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej