Wykład pt. „Nowa wojna narkotykowa – bioetyka wobec problemu dopalaczy”