Przedświąteczne spotkanie z Arcybiskupem Damianem Zimoniem